Twój koszyk

jest pusty...
Darmowa przesyłka już od 99 zł

Bawełna ekologiczna a konwencjonalna.
 • Bawełna ekologiczna (ang. organic cotton), w odróżnieniu od bawełny konwencjonalnej, uprawiana jest w warunkach kontrolowanych, przyjaznych dla środowiska naturalnego. W uprawie bawełny ekologicznej nie stosuje się toksycznych, syntetycznych, długo rozkładających się pestycydów, środków ochrony roślin czy też innych substancji szkodliwych dla zdrowia, życia człowieka i środowiska naturalnego. Ponadto, w uprawie bawełny ekologicznej nie stosuje się nasion i roślin zmodyfikowanych genetycznie, którym wszczepiane są geny innych gatunków, aby zwiększyć odporność bawełny na szkodniki. Takie ingerencje w roślinę mogą odnieść odmienne od oczekiwanych skutki, gdyż w niektórych przypadkach rośliny stają się jeszcze bardziej podatne na ataki grzybów i innych szkodników.

Dlaczego ekologiczna bawełna jest droższa od konwencjonalnej?
 • Wyższa cena bawełny ekologicznej spowodowana jest tym, że do jej uprawy potrzebny jest znacznie większy nakład pracy, niż do uprawy bawełny konwencjonalnej. Przez to, że w uprawie nie są stosowane syntetyczne środki ochrony roślin, a jedynie naturalne nawozy i środki odstraszające szkodniki, plony bawełny są niższe, a nakład pracy ludzkiej znacznie wyższy, także ze względu na fakt, że bawełnę sadzi i zbiera się ręcznie.

Dlaczego warto kupować odzież z włókien ekologicznych?
 • jest ona bezpieczna dla delikatnej skóry dziecka, ponieważ została wyprodukowana z surowców, do produkcji których nie stosowano niebezpiecznych pestycydów i innych szkodliwych substancji chemicznych,
 • dzięki temu, że surowce, z których wytworzono ubranka są wolne od chemii, zmniejsza się ryzyko wystąpienia alergii skórnych, powodowanych bardzo często przez zanieczyszczenia występujące w środowisku, wynikające z działalności człowieka,
 • taka odzież jest miła i przyjemna w dotyku,
 • wbrew pozorom włókna są bardzo dobrej jakości, co sprawia, że ubrania są wytrzymałe i nie niszczą się nawet po wielu praniach,
 • pochodzi z upraw prowadzonych z poszanowaniem środowiska naturalnego i z dbałością o nie,
 • wspieramy cały ruch rolnictwa ekologicznego, przyczyniamy się do jego rozwoju i ochrony środowiska,
 • wspieramy sprawiedliwy handel, który zapewnia zachowanie odpowiednich, etycznych warunków pracy i godziwe wynagrodzenie dla producentów w krajach trzecich,
 • jesteśmy EKO!

Jak mieć pewność, że kupione przez nas ubrania zostały wytworzone z certyfikowanej bawełny ekologicznej?
 • Potwierdzeniem dla konsumentów, że dana rzecz została wyprodukowana z bawełny ekologicznej jest certyfikat, wydawany producentowi ubranek, który poświadcza, że bawełna była uprawiana z zachowaniem najwyższych standardów środowiskowych i etycznych, a cały proces produkcji był kontrolowany. To, czy dany producent rzeczywiście posiada certyfikat na oferowane ubranka można sprawdzić na stronach jednostki certyfikującej, która taki certyfikat wydała. Dlatego też producent powinien na metce ubranka, bądź na swojej stronie internetowej umieścić chociażby numer certyfikatu i nazwę jednostki certyfikującej, a najlepiej kopię posiadanego certyfikatu.

Co to jest GOTS?
 • Global Organic Textile Standard (GOTS), jest to wiodący standard w ekologicznej branży tekstylnej, uznawany na całym świecie. Jedynie wyroby tekstylne zawierające w swym składzie minimum 70% ekologicznych włókien (np. bawełna, len, jedwab, konopie), mogą być certyfikowane zgodnie z tym standardem. Wszystkie środki chemiczne, barwniki i inne środki pomocnicze stosowane do produkcji bawełny i wyrobów tekstylnych muszą spełniać odpowiednie kryteria środowiskowe i toksykologiczne. Zakłady produkcyjne, które prowadzą przetwarzanie na mokro muszą posiadać funkcjonalne, roślinne oczyszczalnie ścieków. Ponadto producenci muszą zapewniać pracownikom odpowiednie warunki socjalne. Certyfikat GOTS potwierdza, że cały proces produkcji począwszy od surowców, poprzez tekstylia, przetwarzanie, a na gotowej odzieży skończywszy, był kontrolowany i spełnia wymogi określone w standardzie.

  Tekstylia, które otrzymały certyfikat GOTS mogą posiadać następujące oznaczenia:

 • organic [ekologiczne] - jeżeli produkt składa się co najmniej w 95% z certyfikowanych włókien ekologicznych,
 • organic in conversion [w konwersji] – jeżeli produkt składa się co najmniej w 95% z włókien, które przez co najmniej 12 miesięcy były uprawiane zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i znajdowały się pod kontrolą jednostki certyfikującej,
 • made with (x%) organic [wyprodukowane z użyciem (x%) surowców ekologicznych] – jeżeli produkt zawiera minimum 70% certyfikowanych włókien ekologicznych. Pozostałe 30% surowców może nie pochodzić z upraw ekologicznych, jednak nie mogą być to dowolne surowce, a jedynie te dopuszczone przez standard GOTS. W tym przypadku dopuszczone jest stosowanie w produkcji maksymalnie 10% włókien syntetycznych. Wyjątek stanowi produkcja skarpetek, legginsów i odzieży sportowej, w której można użyć do 25% włókien syntetycznych.
 • made with (x%) organic in conversion [wyprodukowane z użyciem (x%) surowców w konwersji] - jeżeli produkt zawiera minimum 70% włókien pochodzących z upraw w okresie konwersji.
 • NON GMO - w żadnym wypadku tekstylia posiadające certyfikat GOTS nie mogą być wyprodukowane z surowców zmodyfikowanych genetycznie.
  Okres konwersji jest to okres, w którym gospodarstwo, jednostka produkcyjna, przestawia swoją działalność z konwencjonalnej na ekologiczną. W tym okresie konieczne jest stosowanie zasad rolnictwa ekologicznego, jednak produkty pochodzące z takich jednostek produkcyjnych nie mogą być wprowadzane na rynek jako ekologiczne.

FAIRTRADE, czyli Sprawiedliwy Handel.
 • FAIRTRADE (Sprawiedliwy Handel) jest zorganizowanym ruchem społecznym, który ma na celu poprawienie warunków życia mieszkańców krajów rozwijających się i jednocześnie promowanie zrównoważonego rozwoju.

  Główne założenia FAIRTRADE:

 • oferowanie lepszych warunków handlowych oraz ochrona praw nieuprzywilejowanych producentów i pracowników działających w krajach rozwijających się,
 • godziwa zapłata pracownikom i producentom z krajów rozwijających się,
 • wsparcie od partnerów handlowych, mające na celu pomoc w prowadzeniu działalności producentów w sposób zrównoważony, bezpieczny dla ludzi i środowiska,
 • wsparcie od partnerów handlowych, mające na celu rozwój zasad demokratycznych wśród społeczności krajów trzecich.

 • Wiele organizacji społecznych i handlowych popiera i promuje Sprawiedliwy Handel, dążąc w swych działaniach do większej równości w podziale zysków w handlu międzynarodowym. Dzięki temu konsumenci w krajach wysoko rozwiniętych mogą kupować produkty gwarantujące, że ludzie, którzy pracowali przy ich powstawaniu, byli uczciwie traktowani i wynagradzani.

Czym jest norma SA8000?
 • SA8000, czyli Social Accountability 8000 jest to norma zawierająca zbiór zasad i procedur chroniących podstawowe prawa pracownicze.

  Przedsiębiorstwo, aby otrzymać certyfikat SA8000 musi spełnić osiem warunków, do których należą:

 • nie zatrudnianie dzieci,
 • nie stosowanie pracy przymusowej,
 • spełnianie podstawowych zaleceń bezpieczeństwa środowiska pracy,
 • wolność zrzeszania się i prawo do negocjacji zbiorowych,
 • nie stosowanie dyskryminacji,
 • nie stosowanie przymusu fizycznego lub psychicznego wobec pracowników,
 • przestrzeganie regulacji prawnych odnośnie dopuszczalnej ilości godzin pracy,
 • zapewniania wynagrodzenia nie niższego niż wymagane przez prawo.
Czego dotyczy Organic Exchange 100 Standard?
 • OE 100 STANDARD jest to standard, który ma na celu potwierdzenie, iż do produkcji przędzy, tekstyliów, a także tekstylnych wyrobów gotowych stosowano wyłącznie ekologiczne włókna bawełny. Jest to możliwe poprzez śledzenie i dokumentowanie zakupu, sprzedaży i użycia 100% ekologicznych włókien bawełny (bądź włókien pochodzących z upraw w okresie konwersji), w całym łańcuchu produkcji.
  Dzięki temu standardowi konsumenci mogą być pewni, że kupowane przez nich produkty ekologiczne rzeczywiście składają się w 100% z certyfikowanych włókien ekologicznych. Dodatkowo, producenci są bardziej wiarygodni w kontaktach handlowych, gdyż certyfikatem OE 100 Standard mogą potwierdzić, że ich wyroby rzeczywiście składają się z ekologicznej bawełny w deklarowanym przez nich procencie. Należy pamiętać że OE 100 Standard jest prywatnym, dobrowolnym standardem i nie każdy producent, który prowadzi produkcję wyrobów z ekologicznej bawełny musi taki certyfikat posiadać.

  Jeżeli podmiot jest certyfikowany zgodnie z tym standardem i chce znakować swoje wyroby, jako zawierające ekologiczną bawełnę, może to zrobić w następujący sposób:

 • Made with 100% grown organic cotton (wyprodukowany w 100% z ekologicznej bawełny)
 • Made with organically grown cotton (wyprodukowany z bawełny uprawianej metodami ekologicznymi) - dla produktów zawierających powyżej 95% ekologicznej bawełny, o ile pozostałe 5% składników nie stanowi bawełna
 • Made with x% organic-in-conversion cotton (wyprodukowany w x% z bawełny pochodzącej z uprawy w okresie konwersji) - oznaczenie to przeznaczone jest tylko dla gotowych wyrobów tekstylnych
 • Aby uzyskać certyfikat OE 100 Standard, producenci muszą spełnić następujące warunki:

 • używać jedynie bawełny zakupionej od certyfikowanych producentów ekologicznych,
 • ich wyroby muszą zawierać 100% ekologicznej bawełny, wyłączając materiały używane do szycia i pozostałe akcesoria nie będące tekstyliami (dozwolona jest zawartość do 5% składników nie będących bawełną),
 • zapewnić identyfikowalność włókna bawełny do momentu, gdy powstanie z niej przędza, z której powstaną gotowe wyroby tekstylne,
 • zapewnić identyfikowalność przędzy, tekstyliów i gotowych wyrobów zawierających ekologiczną bawełnę, tak aby na każdym etapie produkcji można było potwierdzić, że zakupione i używane w produkcji włókna bawełny rzeczywiście pochodzą z upraw ekologicznych,
 • prowadzić dokumentację, która potwierdzi, że wszystkie ww. kroki odpowiednie działania zostały podjęte,
 • posiadać niezależną, licencjonowaną jednostkę, która potwierdzi, że każdy podmiot biorący udział w produkcji danego wyrobu tekstylnego z ekologicznej bawełny spełnia wymogi standardu.
Czego dotyczy Global Recycle Standard?
 • GRS, czyli Global Recycle Standard to prywatny standard, który został opracowany w 2008 roku przez jednostkę certyfikującą Control Union. Od stycznia 2011 r. prawa do tego standardu zostały oficjalnie przekazane Organic Exchange. Standard przeznaczony jest dla firm, które chcą deklarować obecność surowców wtórnych w swoich produktach. Jest to bardzo istotne dla sprzedawców detalicznych i konsumentów, którzy chcieliby wiedzieć, które elementy gotowego produktu zostały zrobione z surowców wtórnych i w jaki sposób były one przetwarzane.

  GRS zapewnia identyfikowalność produktów i możliwość prześledzenia ich drogi wstecz, w celu potwierdzenia deklarowanych przez producenta ilości i rodzaju użytych składników. W przypadku jeżeli producent zleca wykonanie produktu końcowego w całości lub w części podwykonawcom, podmioty te też muszą spełniać wymagania standardu GRS.


. facebook
Ładowanie...
facebook